Historické milníky a vývoj tržeb

Tržby společnosti
Poznámky:
(1) Tržby za vlastní výrobky a služby. Údaje za roky 1996 – 1998 jsou odhadem vedení Společnosti
(2) Tržby za vlastní výrobky a služby obsahují přeprodej oken a parapetů na RPG Byty ve výši 108,9 mil. Kč v roce 2011, 91,9 mil. Kč v roce 2012 a 87,0 mil. Kč v roce 2013
(3) Zbývajících 25 % odkoupil Window Holding v roce 2010

...více zde...