Certifikace společnosti

Společnost Montáže Kučera se trvale snaží o zlepšování všech fází pracovního procesu, jejím prvořadým cílem je spokojenost zákazníků. Společnost získala v květnu roku 2006 Certifikát systému řízení jakosti podle mezinárodních norem ISO 9001, který je zárukou jakosti produktů a služeb nabízených zákazníkovi.

Certifikační audit, na který se firma připravovala od září 2005, prováděla certifikační společnost TÜV. Na základě konečného auditu mohl naší společnosti vystavit certifikát dne 8. června 2006, kterým potvrdil shodu systému managementu jakosti pro montáž výplní stavebních otvorů včetně souvisejících zednických prací a provádění kompletních zateplovacích systémů fasád s normou ČSN EN ISO 9001:2001. Tento certifikát jsme každým rokem úspěšně obhájili a v lednu roku 2009 k němu přidali další dva dle norem BS OHSAS 18001:2007 (osvědčení o managemantu BOZP) a ISO 14001:2004 (osvědčení o managemantu systému environmentální ochrany) od certifikační společnosti URS.

9001 18001 14001
ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001Tyhle certifikáty jsou dalším vstřícným krokem společnosti Montáže Kučera směrem ke spokojeným zákazníkům. Pravidelně probíhají interní audity a zlepšování práce celé společnosti. Kontrola systému jakosti probíhá 1x ročně nezávislým certifikačním orgánem při dozorovém auditu, který osvědčuje, zda sledovaná společnost pracuje nadále v intencích normách.

certifikat_2 certifikat_3


Tento systém řízení jakosti vybudovala v naší společnosti firma MBK Consulting, s.r.o. www.mbk.cz

 

cer_malybarevne_TNI_74_6077

Certifikát na provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby v rozsahu požadavků
TNI 74 6077, který udělil Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

 

sulko

Certifikát, který je dokladem že naše firma je pověřena k provádění montáže výrobků pro firmu Sulko s.r.o.